เปิดรับสมัคร!! วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร

  เปิดรับสมัคร!!  

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร 


เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Technology transfer to Community)
ซึ่งเป็นโครงการที่นำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญจากรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาตอบโจทย์ความต้องการสู่การพัฒนาชุมชน


คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นการรวมกลุ่มชุมชนที่มีสมาชิก 10 คนขึ้นไป
  • มีความต้องการนำเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินกิจการ
  • มีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์


 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567 !!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

นางสาววรากร อำไพร (ปลื้ม)
โทร : 0611504526
Email : waragorn@step.ac.th


#CMU #STeP #Technology #innovation #Community