ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

NSP FOODHALL อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)

STeP ร่วมหารือเตรียมจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางการทูตและพิธีการต่างประเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง มช. เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับสากล

โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) รุ่นที่ 2 “นิลมังกรแคมเปญ” kick off เดินหน้าจัดกิจกรรมก้าวแรก

STeP เข้าร่วมเสวนาการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

โครงการ The BCG Initiatives @CMU Mae Hia เตรียมความพร้อมจัดเวิร์กชอปขึ้นรูปข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนงานวิจัย

ลึกจริงเศรษฐกิจ TOP BIZ INSIGHT


ร่วมงานกับ STeP

4 ส.ค. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่สุดท้าย เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
26 ก.ค. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่สอง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
20 ก.ค. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ รายละเอียด
20 ก.ค. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานระบบคุณภาพ รายละเอียด
20 ก.ค. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

30 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
4 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
24 เม.ย. 2563 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

วิดีโอเกี่ยวกับอุทยาน