>


ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน
2023-05-26

ประกาศเลื่นรับสมัครงาน 1.ตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 2.ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง 3.ตำแหน่งพนักงานประสานงานองค์กร 4.ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม 5.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) 6.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) ๗.ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กรดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download
กรอกใบสมัครงาน กรอกข้อมูล