>


NSP Innovation Awards 2022
2022-08-04

ขอเชิญ ผู้ประกอบการyes Startup yesบริษัทหรือองค์กรภาคเอกชน ที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ พัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
 

ร่วมประชันความสามารถทางธุรกิจกับเวที NSP Innovation Awards 2022 yes
ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ yes พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า
140,000 บาท 

ใน 2 สาขา

  • สาขานักธุรกิจนวัตกรรม
  • สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (ประเภท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม/กระบวนการนวัตกรรม)

 

ผู้ชนะการประกวด รับสิทธิ์เป็นตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวดแสดงผลงานเวทีระดับประเทศในงาน RSP Innovation Awards 2022

️สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 สิงหาคม 2565 ️ ️
รายละเอียดและการสมัคร คลิก

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08 2932 8931 (เฟิร์ส)
โทร. 09 0893 3816 (มีน)