ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

STeP นำทัพนักศึกษา มช. กวาดรางวัล APEC Regional Youth Symposium (ภาคเหนือ) คว้าชัยชนะแบบจัดเต็ม พร้อมเดินหน้าคว้าชัยเวทีระดับประเทศ

ผู้บริหาร STeP นำทัพผู้ประกอบการนวัตกรรม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานภายใต้กระทรวง อว. ในงาน FTI EXPO 2022

กิจกรรม RSP Capacity Building 2022 เตรียมยกระดับการให้บริการโรงงานต้นแบบและห้องปฏิบัติการด้วยระบบบริหารงานคุณภาพ

โครงการสล่าเมดและพื้นที่สร้างสรรค์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) แบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ยกระดับธุรกิจคงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา

STeP เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (RSI) ภาคเหนือ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมหาแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพในระยะยาว

BCG Mae Hia Tour เปิดพื้นที่แสดงศักยภาพการต่อยอดงานวิจัยจากทรัพยากรที่มีอยู่ในวิทยาเขตแม่เหียะ


ร่วมงานกับ STeP

30 มิ.ย. 2565 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานระบบคุณภาพ รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
30 มิ.ย. 2565 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
29 มิ.ย. 2565 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

30 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
4 มี.ค. 2565 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
24 เม.ย. 2563 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด

วิดีโอเกี่ยวกับอุทยาน