>


เลขาฯ รัฐมนตรีกระทรวง อว. ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมโครงการ U2T พร้อมหารือการผลักดันผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ ผสานกำลังอุทยานฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ด้วยนวัตกรรม

เติมตังค์ เข้ามาก่อน betflix24 ความปลอดภัยสูง จึงทำให้ บาคาร่าออนไลน์ เว็บของเรานั้น เว็บตรงมีความน่าเชื่อถือสมัครตอนนี้ ดูหนัง ให้สมาชิกทุกท่าน นั้นได้โปรโมชั่นมากมาย นอกจากนั้น ซุปเปอร์สล็อต


2022-12-14

ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ เลขานุการว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมและหารือการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (University to Tambon: U2T) “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ที่ปรึกษาหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มช. กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการ U2T ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเจ้าหน้าที่ CMU U2T พร้อมร่วมนำเสนอแนวทางการผลักดันผู้ประกอบการผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ U2T ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสังคมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมการจัดแสดงผลงานเด่นจากโครงการ U2T จำนวนกว่า 14 ผลิตภัณฑ์ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถสร้างการเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม