>


Startups guide market validation program 2023
2022-08-05

Startup’s Guide >> โครงการที่จะเป็นไกด์นำทาง พาคุณไปเรียนรู้วิธีการทดสอบตลาดและการค้นหาลูกค้าตัวจริง พร้อมแนวทางพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยกิจกรรม Workshop สุดเข้มข้น พร้อมรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับแถวหน้าของเมืองไทย

Highlight

 • Workshop ปูพื้นฐานความรู้สุดเข้มข้น
 • วิทยากรและที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับแถวหน้าของประเทศ
 • รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แบบ 1:1
 • พี่เลี้ยงทางธุรกิจคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด
 • โอกาสได้รับคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจฯ ของ Basecamp24
 • โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากโครงการต่าง ๆ

 ธุรกิจที่เรากำลังมองหา

 • IT Software & digital content
 • Agriculture & food
 • Medical & Biotechnology
 • Energy technology & Materials

 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การรับสมัคร

 1. มีแผนธุรกิจที่ต้องการพัฒนาธุรกิจหรือขยายโอกาสทางการตลาดให้เติบโตยิ่งขึ้น
 2. มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือ MVP ที่พร้อมทดสอบตลาด
 3. ผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นพื้นฐาน
 4. ธุรกิจอยู่ภายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 5. มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และไม่เป็นผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะธุรกิจ ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
 6. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย ที่จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาที่กำหนด 

 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2565 คลิกเลย

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 06 6146 6193 (ตี๋)