>


ลึกจริงเศรษฐกิจ TOP BIZ INSIGHT
2022-08-02

ติดตาม ลึกจริงเศรษฐกิจ TOP BIZ INSIGHT เจาะลึกกลไกการทำงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ผสานพลัง 44 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชื่อมโยงภาคการศึกษา สู่การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมการนำงานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

รับชมพร้อมกัน ตั้งแต่นาทีที่ 15.00 เป็นต้นไป คลิกที่นี่เลย