>


เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมพัฒนาทักษะ
2022-06-22

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วมพัฒนาทักษะ
หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าด้วยเทคโนโลยีแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน ด้วยเทคนิคพัลส์สนามไฟฟ้า Pulsed Electric Field 

 ผู้ประกอบการจะได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  • เรียนรู้หลักการถนอมอาหารเหลวและเครื่องดื่มด้วยเทคโนโลยี Pulsed Electric Field พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัลล์สนามไฟฟ้าและกลไกการทำลายเซลล์เมมเบรนจุลินทรีย์
  • การสาธิตการแปรรูปต้นแบบ อาทิ น้ำผลไม้ตามฤดูกาล

 

เปิดรับสมัครวันนี้ - 18 กรกฎาคม นี้
ลงทะเบียน
คลิก

กำหนดจัดหลักสูตร วันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร
(Innovative Food Fabrication Pilot Plant)

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 08 3031 5352 (มิกะ)
โทร. 08 3577 7965 (ปุ๊ก)