>


ศูนย์นวัตกรรมออกแบบสร้างสรรค์ เสริมองค์ความรู้การสร้างภาพลักษณ์ผ่านงานออกแบบแก่ผู้ประกอบการโครงการ Design for Your Biz 2022
2022-05-27

ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม (Design for Your Biz 2022) จำนวน 10 สถานประกอบการ พร้อมแนะนำการดำเนินงานและการให้บริการของอุทยานฯ ณ NSP Multi Purpose Room (D204) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ศูนย์นวัตกรรมออกแบบสร้างสรรค์ (Innovation Design Center) อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม (Design for Your Biz 2022) ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ “การสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ผ่านงานออกแบบบรรจุภัณฑ์” โดย คุณสมเจตน์ บุญวิทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบและการสื่อสาร ของอุทยานฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เสริมองค์ความรู้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผ่านงานออกแบบ ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ยังได้เข้าเข้าร่วมพูดคุยกับทีมนักออกแบบเพื่อร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม