โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2018 ครั้งที่ 7


12 มกราคม 2561

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2018 ครั้งที่ 7ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจในด้านการออกแบบหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยสร้างการจดจำและยกระดับมาตรฐานสินค้าในระยะยาวอย่างยั่งยืนตลอดจนเพิ่มศักยภาพความสามารถของการแข่งขันได้เป็นอย่างดีเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะได้รับไฟล์ผลงานการออกแบบ พร้อมตัวต้นแบบ*เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วิมาลา จุ่งมิตร (เบญ) มือถือ: 084-177-9623 อีเมล์: wimala@step.cmu.ac.th ดาวน์โหลดเอกสาร1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ2. แบบฟอร์มรายละเอียดผลิตภัณฑ์3. รายละเอียดโครงการ


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close