ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการ Design for your BIZ 2017


21 มิถุนายน 2560

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม "Design for your BIZ 2017"ภายใต้โครงการการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2560ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ2. แบบฟอร์มรายละเอียดบรรจุภัณฑ์3. รายละเอียดโครงการ


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close