โครงการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ 2017


16 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สนใจเข้าร่วมโครงการการบริการออกแบบนวัตกรรม “Design for Your BIZ” (รายละเอียดโครงการ) เพื่อสร้างความจดจำ ความโดดเด่นและสื่ออัตลักษณ์ขององค์กรในเชิงธุรกิจผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิพิเศษในการขอรับบริการในการออกแบบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเมื่อโครงการฯ เสร็จสิ้น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับไฟล์ผลงานการออกแบบ พร้อมตต้นแบบ (Prototype) อีกด้วยเริ่มสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560ดาวน์โหลด >>> ใบสมัครดาวน์โหลด >>> แบบฟอร์มบรรจุภัณฑ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิมาลา จุ่งมิตรโทร 084-177-9623  อีเมล์ wimala@step.cmu.ac.th 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close