ขอเชิญสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนรับบริการกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ฟรี!


14 กุมภาพันธ์ 2560

ขยายเวลาโครงการฯเพื่อเปิดโอกาสให้สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่สนใจการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (RF Technology Treatment) ซึ่งปราศจากการใช้สารเคมี ฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่ายวันนี้-31 มีนาคม 2560ขอรับการสนับสนุนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคุณวทัญญู แสนโภชน์โทร. 0-92342-4488 อีเมล์ rf_pilotplant@step.cmu.ac.th 


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close