STeP เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program: Co-research)
2021-08-20

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แม่ข่ายการดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและภาคเอกชน ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program: Co-research) ภายใต้โครงการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน มุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้าง Impact ระบบเศรษฐกิจระดับสูง ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

เปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2564
สนใจสมัคร คลิก 

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณศุภิสรา โยธาดี
โทร. 086-6560680
อีเมล supisara@step.cmu.ac.thดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download