TEDxChiangMai 2018
2018-02-26

..นับเวลาถอยหลังและเตรียมพบกับ TEDxChiangMai 2018.. 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่ TEDxChiangMai 2018 กลับมาพร้อมแนวคิด "Our Common Future อนาคตของเรา" ที่เน้นถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ล้วนมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และกำลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tedxchiangmai.com ซื้อบัตรเข้างานได้ที่ www.en.xing-events.com/tedxchiangmai2018 #tedxchiangmai #tedx