ติดต่อเรา


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Send us a message

to : info@step.cmu.ac.th

  • * ชื่อ-นามสกุล
  • * Email
  • * หัวข้อ
  • * ข้อความ
  •  
แจ้งความต้องการของคุณ
close