CMU STeP

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


STePเป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วมการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

เปิดรับสมัคร SMEs เข้าร่วมโครงการ

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาสำหรับ SMEs เพื่อให้เกิดการประยุกใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ด้วยการเชื่อมโยงความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถหน่วยงานของตนเอง

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
โทร 053-942088-91 ต่อ 309,310
email: TB-INC@step.cmu.ac.th

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Research to market ; R2M 2015 เส้นทางสู่นวัตวณิชย์


กิจกรรมประกวดแข่งขันการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยการอบรมให้ความรู้ในการทำแผนธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเข้าร่วมการประกวดและคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมในระดับมหาวิทยาลัย โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)
การเข้าขอสัมภาษณ์ถ่ายทำรายการส่องโลกนวัตกรรม ช่อง ThaiPBS
การหารือเรื่อง “การดำเนินโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ แก่ชมรม Business Club
TALENT MOBILITY FAIR 2015
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ สนช. หรือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Thai Bispa Day 2015 CMU STeP
งาน Thai BISPA day 2015
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลาสมา
งาน 7 INNOVATION AWARD 2015
ผู้บริหาร CMU STeP ให้การต้อนรับ Mr. Wang Delu จาก Great wall Enterprise Institute
ตัวแทนผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับ Mr. Barak Sharabi, Head of Economic & Trade Mission
เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจาก Mr. Danny Pieter รองอธิการบดี และ Mr. Paul Declerck คณบดีภาควิชาเภสัชกรรม
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
ประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Award 2015 ระดับพื้นที่ภาคเหนือ
งานแถลงข่าว Talent Mobility ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
R2M 2014 เส้นทางสู่นวัตวณิชย์
การมอบรางวัลโครงการR2M 2013-2014
R2M ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
STeP ดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์
งาน TEDxChiangMai ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ชั้น 4
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และสถานประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมงาน TALENT MOBILITY FAIR ภาคเหนือ 2015
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการการบริการออกแบบนวัตกรรม Design for Your BIZ
สัมภาษณ์แนะนำการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในรายการ ส่องโลกนวัตกรรม
รับสมัคร RESEARCH TO MARKET 2015 เส้นทางสู่นวัตกรรม
ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป
NSP Innovation Fair 2015
SME ไทยสู่การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ “NSP Innovation Awards 2015”
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการDesign for Your BIZ (รอบที่ 1 )
รับสมัครผู้ประกอบการเข้าโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “นวัตกรรมในปัจจุบัน” และ “Talent mobility”
ประกาศรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมโครงการ Design for Your BIZ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
แจ้งความต้องการของคุณ
close

ข่าวสาร STeP

ผลงานเด่น

เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินโครงการการพัฒนาสร้างเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมช

อ่านต่อ

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์รวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ ที่เก็บรักษาโดยเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนานขอ

อ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการพัฒนาขีดความส

อ่านต่อ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อ่านต่อ
ข่าวเทคโนโลยี

Startup เส้นทางธุรกิจแบบใหม่ที่ใครก็เริ่มทำได้!

อ่านต่อ

การกำเนิดผิวใหม่ด้วยลำอนุภาคพลาสม่า

ปัจจุบันทางการแพทย์ได้มีการนำเอาแก๊สสถานะพลาสมา (ไนโตรเจน) มาปรับปรุงคุณภาพผิว

อ่านต่อ

BIQ อาคารพลังงานสาหร่ายแห่งแรกของโลก

อาคารต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี Bio-adaptive Facade

อ่านต่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว: Cultured Beef

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว เพื่อป้องกันและลดภาวะคาดแคลนอาหารสำหรับประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร

อ่านต่อ

ลูกกลิ้งพลาสมา: Plasma-Roller

นวัตกรรมลูกกลิ้งพลาสมา ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนผิววัสดุ เพื่อเตรียมสำหรับการเคลือบ การเพ้นท์ในลำดับต่อไป

อ่านต่อ

10 เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอาหารโลก

มนุษย์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อที่จะได้มีอาหารเพียงพอสอดรับกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มาดูกันว่า 10 เทคโนโลยีที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

อ่านต่อ

การฟอกฟันขาวด้วยพลาสมา

วิธีการฟอกฟันขาวสามารถทําได้ทั้งที่คลีนิค และที่บ้าน

อ่านต่อ
แจ้งความต้องการของคุณ
close