CMU STeP

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


STePเป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วมการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

Design for Your BIZ


Design for Your BIZ จัดขึ้นเพื่อให้บริการที่ตอบโจทย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่สนใจ ในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจ และเป็นที่จดจำของผู้บริโภค รวมถึงการออกแบบทั่วไป เพื่อสื่ออัตลักษณ์ขององค์กรในเชิงธุรกิจ เช่น โลโก้ นามบัตร แผ่นพับ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

STI Thailand Award


รางวัล STI Thailand Award เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดี เด่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชนภาคอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจการค้าและบริการได้ตะหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)
เชิญสัมมนาและประชาสัมพันธ์โครงการ \"การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป\"
รับสมัครพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและพนักงานออกแบบนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแขงขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ ประจําปี 2558
ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายปฐมพงษ์ เครือไทย
สมัครเข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญฝึกหัด
โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
โครงการฝึกอบรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วย IT กับค่ายเยาวชนสมองกล 2014
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครโครงการ STI Thailand Award 2015 ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1
แจ้งความต้องการของคุณ
close

ข่าวสาร STEP

ผลงานเด่น

ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อ่านต่อ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

อ่านต่อ
ข่าวเทคโนโลยี

งานTEDxChiangMai ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ชั้น 4

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บูธนิทรรศการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ Northern Science Park: NSP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณสุวิภาวรรณสาธพผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.และรองผู้อำนวยการ CMU STeP เพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆของสวทช.ในช่วงเช้าวันที่ 26 กันยายน 2557

แจ้งความต้องการของคุณ
close