ผลงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 2 อัตรา

October 20, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน  2 อัตรา >>download ประกาศ<<       >>download ใบสมัคร<<

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน

October 13, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                        1.ตำแหน่งพนักงานการเงิน                         2. ตำแหน่งวิศวกรโยธา

STI Thailand Awards 2015

September 23, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

รางวัล STI Thailand Award เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม โดยการจัดประกวดรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในชื่อ รางวัล STI Thailand Awards 2015 ในส่วนของการประกวดรางวัล STI Thailand Awards 2015 พื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 ได้แก่1. วิสาหกิจขนาดใหญ่

ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942088-91 ต่อ 208, 081-9696919
โทรสาร : 053-942088-91 ต่อ 413
E-mail : info@step.cmu.ac.th
facebook : http://facebook.com/cmustep